ΜΕΡΟΣ 1o - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η δημιουργία του παρακάτω ερωτηματολογίου, έχει σαν στόχο την  κατανόηση των αναγκών των ατόμων με ψωρίαση, τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους με σκοπό να υπάρχει ακόμη καλύτερη συνεργασία τόσο με τους επαγγελματίες υγείας όσο και με τους εργοδότες.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και το ενδιαφέρον σας να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο καταθέτοντας με αυτο το τρόπο,  τις απόψεις και τις εμπειρίες σας.
Κατά Πλάκας
Σταγονοειδής (Guttate)
Ερυθροδερμική
Γενικευμένη ή Εντοπισμένη Φλυκταινώδης
Δεν Ξέρω
ΑΛΛΟ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ
Λιγότερο από 1 έτος
Πριν από 1-2 έτη
Πριν από 3-4 έτη
Πριν από 5-6 έτη
Πάνω από 6 έτη